CENA semináře

  • účastnický poplatek - vložné, textové materiály, občerstvení a strava,
  • SLEVA z vložného v případě včasné úhrady semináře,
  • SLEVA z vložného v případě účasti 3 a více osob z jedné společnosti,
  • výše uvedené slevy se sčítají.

Výpočet ceny semináře a DPH naleznete v přihlašovacím formuláři. Platbu prosím uhraďte: 

  • na účet č. 2000601892/2010 vedený u Fio banky, a.s.,
  • v hotovosti při prezenci účastníků semináře.

 

PRO PLÁTCE DPH

Účastnický poplatek obsahuje položky s různými sazbami DPH. 
DIČ: CZ47451432  |  IČ: 47451432

Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.