Stravování a občerstvení

Stravování a občerstvení je v průběhu konání konference zajištěno. Rozdíl mezi nárokem a poskytovanou stravou si vyúčtuje organizace s účastníkem.

Ubytování 

Ubytování nezajišťujeme, je možné se ubytovat přímo v hotelu Best Western Grand.

Parkování

Parkování u hotelu Best Western Grand v centru města je obtížné. Přehled možností naleznete na stránkách Města Beroun.
Zde nabízíme také výběr možnosti:

  1. Parkovací dům U Černého koně

  2. Parkoviště Husovo náměstí
     
  3. Parkoviště U Archivu
     
  4. Parkoviště P&R

Upozornění

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
V případě zájmu je možné poslat náhradníka.
Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.