PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Leoš Koupý   |   ILLKO, s.r.o., Blansko

Ing. Leoš Koupý

  • Absolvent VÚT Brno – fakulta elektrotechnická (1979 – 1984)
  • Metra Blansko – výzkumný a vývojový pracovník (1984 – 1991) – oddělení vývoje klešťových přístrojů a malých stolních multimetrů.
  • ILLKO, s.r.o. Blansko (1991 – dodnes) – spoluzakladatel společnosti. Věnuje se obchodním aktivitám firmy. Přednášková a školící činnost především v oblasti měření a použití měřicí techniky při revizích a kontrolách bezpečnosti elektrických zařízení.
 

Ing. Jan Krejčí   |   OEZ Letohrad

Moje cesta za vzděláním probíhala od vyučení v odborném učilišti OEZ Letohrad přes studium Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích až po Ing. Jan Krejčídiplom z ČVUT Praha, elektrotechnické fakulty, katedry elektrotechnologie. Po škole jsem v roce 1984 nastoupil do OEZ v Letohradě a pracuji zde doposud.  Nejprve jsem působil ve funkci technologa výroby elektroniky a elektrických testů. Od roku 1990 jsem pracoval jako vedoucí zkušební laboratoře.

Počínaje rokem 2002 pracuji jako vedoucí technické kanceláře. Ve společnosti zastřešuji výrobkovou certifikaci, normalizaci včetně účasti v komisích IEC, spolupráci s odbornými školami, tvorbu softwarů (především program Sichr pro návrhy sítí nn), odborná školení pro elektrotechnickou veřejnost a věnuji se také publikování v odborném tisku.

Současně spolupracuji s několika vysokými školami jako externí lektor. Například na VUT Brno působím jako člen programové rady vědeckého centra CVVOZE.

Mezi mé největší koníčky patří RC letecké modelářství, počítače, lyžování, cyklistika a cestování.

 

Aleš Procházka   |   revizní technik Mladá Boleslav

Aleš Procházka

23 let pracuji ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., kdejsem začínal na údržbě elektrických zařízení v provozu lakovny. V roce 2001 jsem získal osvědčení revizního technika elektrických zařízení. Od roku 2010 pracuji v oddělení „Revize a inspekce vyhrazených technických zařízení“.

  • člen ESČ od roku 2000

 

Ing. Josef Vozobule   |   Technická inspekce České republiky

Je absolventem elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky. V elektrotechnice pracuje od roku 1969, nejprve jako montér elektrických zařízení, později jako energetik a revizní technik, od roku 1997 pracuje jako inspektor Technické inspekce České republiky, dříve ITI Praha.Ing. Josef Vozobule

Od roku 1999 působí jako Garant pro obor elektrických zařízení, od roku 2005 jako vedoucí inspektor pobočky Liberec, od roku 2013 jako Vedoucí úseku Technické inspekce České republiky pro technická zařízení v oboru elektrická zařízení.

Aktivity v oblastech:

  • Revizní technik elektrických a zdvihacích zařízení
  • Certifikát manažera jakosti
  • Odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci pro elektrická a zdvihací zařízení
  • Člen Technické normalizační komise ÚNMZ č. 22 Elektrotechnické předpisy, č. 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí, č. 97 Elektroenergetika a č. 121 Zařízení a ochranné systémy pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Autor tří aktualizovaných vydání Učebních textů ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN pro revizní techniky