Děkujeme za účast na semináři.

Možné důsledky legislativních změn v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících nařízení vlády č. 190/2022 Sb. a č. 194/2022 Sb.  

Změny ve způsobu určování vnějších vlivů s ohledem na ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 a TNI 33 2000-5-51

Zveme Vás na setkání s odborníky, připravenými vysvětlit dlouho avizované novinky, vstupující v účinnost od 1. 7. 2022. Naši přednášející vysvětlí účastníkům semináře hlavní legislativní změny a jejich možné důsledky v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 250/2021 Sb. a prováděcích Nařízení vlády ČR.

Nedílnou a důležitou součástí semináře bude seznámení přítomných se změnami ve způsobu provádění určování vnějších vlivů podle konsolidovaného vydání ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 a novou TNI 33 2000-5-51:2022.