Stravování a občerstvení

Vytisknout stránku

Stravování a občerstvení je v průběhu konání semináře zajištěno.

Ubytování a parkování

Ubytování nezajišťujeme. Je možné využít možnosti přímo v hotelu Populus.
Parkování je možné zdarma také přímo v hotelu nebo v přilehlých ulicích.

Jak se dostanete na seminář 

Upozornění

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
V případě zájmu je možné poslat náhradníka.
Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.