Děkujeme za účast na úspěšném semináři,

který byl uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem pro provádění měření na VTEZ nejen z pohledu praxe revizního technika, ale i současné legislativy.

Tento seminář byl určen nejen revizním technikům, ale také pro širokou veřejnost s elektrotechnickou kvalifikací.