Měřicí metody a jejich použití pro ověření ochranných opatření v elektrických instalacích a v soustavách pro ochranu před bleskem

Seminář je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem pro provádění měření na VTEZ.

Tento seminář je určen nejen pro revizní techniky, ale též pro širokou veřejnost s elektrotechnickou kvalifikací.

Obsah semináře:

  • základní metody měření veličin
  • měření impedance smyčky
  • měření parametrů RCD
  • měření vlastností soustavy pro ochranu před bleskem

Detail semináře viz PROGRAM