Děkujeme za účast na úspěšném semináři,

který byl uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem pro provádění opakovaných zkoušek a opakovaných revizí elektrických spotřebičů, dále průvodcem měření na VTEZ nejen z pohledu praxe revizního technika, ale i současné legislativy.

Tento seminář byl určen nejen revizním technikům, ale také pro širokou veřejnost s elektrotechnickou kvalifikací.

Použitá legislativa:

 • Zákon č. 250/2021 Sb.   „O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ“
 • NV č. 190/2022 Sb.        „O VTEZ a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti“
 • NV č. 194/2022 Sb.        „O požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na EZ“
 • Zákon č. 22/1997 Sb.     „O technických požadavcích na výrobky“
 • NV č. 378/2001 Sb.        „Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz tech. zařízení“
 • Zákon č. 262/2006 Sb.   „Zákoník práce“

NORMY:

 • ČSN EN 50110-1 ed.3: 2015            „Obsluha a práce na elektrických zařízeních“
 • ČSN 33 2000-4-41 ed.3: 2018         „Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti“
 • ČSN 33 1600 ed.2: 2009 + Z1+Z2   „Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání“
 • ČSN EN 50699: 2021                       „Opakované zkoušky elektrických spotřebičů“
 • ČSN EN 50678: 2021                       „Ověřování účinnosti ochran. opatření spotřebičů po opravě“
 • ČSN 33 2000-6 ed.2: 2017               „Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize“

 

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partner semináře