Ověření bezpečnosti elektrických zařízení z pohledu praxe i platné legislativy

Seminář a workshop je uceleným přehledem a srozumitelným průvodcem nejen platnou legislativou v oblasti zajištění bezpečnosti elektrických zařízení (elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání a po jejich opravě v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2: 2009 včetně ZMĚNY Z1: duben 2021 a ZMĚNY Z2: září 2021 s přihlédnutím na novou normu  zaměřenou na ověřování bezpečnosti spotřebičů po opravě ČSN EN 50678: 2021).

Značný prostor bude věnován i praktickým ukázkám a návodům při ověřování bezpečnosti těchto zařízení. Workshop vás podrobně seznámí s postupy měření, s metodami měření při revizích elektrického ručního nářadí a el. spotřebičů, zpracování výsledků revizí pomocí software Illko Studio, úprava protokolů, popřípadě zpracování výsledků revize pomocí EXL.

Nebude zde chybět ani ukázka měření na VTEZ, jako je např. měření impedance poruchové smyčky, měření RCD a SPD, kontrola sledu fází…. (bude využito trenažérů rozváděčů elektroměrového a podružného domovního).
Jednou větou: „Měření + legislativa, vše, co by měl znát každý pracovník v oboru elektro.“

Wokshop je určen nejen pro revizní techniky, ale též i pro všechny pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, vedoucím a odpovědným pracovníkům.


DOPORUČUJEME

Seminář elelktro - Některé problémy při provádění revizí a při zpracování revizní zprávy před zahájením účinnosti (1. 7. 2022) již platného nového zákona o VTZ