Vytisknout stránku

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY

- jsou zasílány e-mailem na Vámi v přihlášce uvedenou adresu po uhrazení účastnického poplatku, nejpozději týden před konáním kurzu.

WEBINÁŘOVÝ KURZ

Před kurzem Vám zašleme

  • internetový odkaz, kde pouhým kliknutím a zadáním svého jména vstoupíte do prostředí kurzu, 
  • přesný časový harmonogram,
  • případné další upřesňující informace.

Pro den konání kurzu doporučujeme zajištění:

  • místa kde nebudete rušeni,
  • počítač/notebook/tablet s mikrofonem (kamera není nutná),
  • dobré a stabilní internetové připojení. 

Mějte prosím na zřeteli, že budete poslouchat přednášky lektora a sledovat sdílené prezentace, proto raději doporučujeme monitor či notebook, než malý tablet.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Přihlášení na kurz proveďte prosím nejpozději týden před konáním kurzu.

UPOZORNĚNÍ

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
V případě zájmu je možné poslat náhradníka.

Přihlášením účastníka vyjadřujete souhlas s podmínkami uvedenými v organizačních pokynech a se zařazením do databáze firmy UNIT s.r.o. za účelem zasílání pozvánek a informací o připravovaných seminářích, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů).

Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.