ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Anotace přednášek jsou ke stažení pod symbolem ABSTRAKT Ke stažení.

PROGRAM  |  25. 4. 2019

8:30

prezence účastníků

9:00

Úvodní slovo

Ing. Luděk Horčička  |  SB projekt, s.r.o.

9:15

Kontrolní činnost inspekce práceABSTRAKT Ke stažení

 • rozsah činnosti orgánu inspekce práce
 • ukázky pracovních úrazů nejen z oblasti elektrotechniky
 • prezentace následků v případech nedodržení legislativních požadavků v oblasti bezpečnosti práce

Ing. Josef Roďan |  SUIP Hradec Králové

10:15

coffee break

10:45

Vnitřní ochrana proti přepětíABSTRAKT Ke stažení

 • přepěťová ochrana (SPD) – nutnost, povinnost nebo záleží na naší volbě?
 • výčet nejčasnějších chyb při projektování, montážích a revizích

Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E2A

12:00

oběd

13:00

ROZDĚLENÍ DO SEKCÍ

 

Sekce PROJEKTANTIABSTRAKT Ke stažení

Ing. Vladislav Vízner  |  SB projekt, s.r.o.

 • povinnosti projektanta při tvorbě projektové dokumentace
 • vztah mezi projektantem, montážní firmou a revizním technikem
 • nové povinnosti projektanta vyplývající z ČSN 33 2000-6 ed.2
 • tvorba "protokolu o vnějších vlivech", souvislost s PBŘS, případně s určením zdravotnických místností    
 • podklady pro PD elektro od ostatních profesí
 • koordinace hlavního inženýra projektu (HIP)
 • projektant a Technická inspekce České republiky
 • využívání SW podpory projektantem
 • autorská práva projektanta a oceňování projekčních prací
 • diskuse
 

Sekce MONTÁŽNÍ FIRMYABSTRAKT Ke stažení

Ing. Josef Roďan  |  SUIP Hradec Králové

 • základní legislativní požadavky na zajištění bezpečnosti práce
 • výčet zjišťovaných nedostatků při kontrolách inspekce práce a dopady na montážní firmy
 • diskuse
 

Sekce REVIZNÍ TECHNICIABSTRAKT Ke stažení

Ing. Martin Neumann  |  inspektor TIČR Hradec Králové

 • změny v žádostech o osvědčení revizních techniků ke zkouškám u TIČR, včetně dokumentů potřebných ke splnění účasti u zkoušky
 • Vyhl. 73/2010 Sb. – příloha č.1 – Zařízení třídy I. – vysvětlení jednotlivých skupin el. zařízení, ohledně nutnosti stanoviska TIČR. Seznámení s průběhem podání o stanovisko TIČR s ohledem na požadavky vyplívající z Vyhl. 73/2010 Sb. (oznámení, žádost, samotné místní šetření, stanovisko)
 • Vyhl. 73/2010 Sb. – příloha č.2 – minimální obsah revizní zprávy.
 • ČSN 33 2000-6 ed.2 – Revizní zpráva elektrického zařízení – obsah, měření, zhodnocení stavu instalace, atd.. Změny oproti předchozí normě ČSN 33 2000-6 (platné do 31.5.2019).
 • nejčastější chyby v revizních zprávách
 • diskuse

14:30

Závěr semináře.