ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Helena Bydžovská

soudní znalec v oboru projektování a elektroinstalace, revizní technik E2B, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb – elektro

PROGRAM  |  1. 12. 2022

od 08:50 připojování účastníků
09:00 - 13:30  úvod do problematiky, přednášky
13:30 - 14:00 diskuze, závěr

 

Přestávky mezi přenáškami budou řazeny dle pokynů přednášející


Osnova školení k problematice SPD

 • Termíny a definice
 • Formy úniku nebezpečné plynné a prašné atmosféry
 • Ochranná opatření - základní charakteristika jednotlivých opatření
 • Požadavky na výběr a zřizování el. instalací v prostředí SNV (s nebezpečím výbuchu) - kategorizace do skupin, tříd, typy ochran, krytí.
 • Výběr zařízení - dle vyzařování energie, dle vnějších vlivů, přemístitelná zařízení, točivé stroje, svítidla, zásuvky a vidlice, články a baterie, atd.
 • Ochrana před zápalným jiskřením- principy zábrany proti vzniku nebezpečných jisker, které jsou schopné zapálit výbušnou atmosféru- popis jednotlivých témat
 • Elektrická ochrana- podmínky pro zřizování a obsluhu instalací v prostoru SNV
 • Jiskrově bezpečné obvody - princip
 • Zábrana šíření plamene, kabely a trubkové systémy
 • Option - elektrické topné systémy
 • Praktický příklad tvorby protokolu o určení vnějších vlivů do prostoru SNV.