ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik | člen TNK 22  a místopředseda Unie soudních znalců

 

PROGRAM  |  23. 9. 2020

8:30

prezence účastníků

9:00

I. Blok

 • TNI a hlavní důvody jejího zpracování- nové informace.
 • Základní stávající i nové normativní dokumenty a jejich použití v současné praxi.
 • Revize výchozí, pravidelné i mimořádné- definice, zásady, použití v praxi.
 • Prohlídky, měření a zkoušení při revizích a jejich praktický záznam v revizní zprávě.
 • Vypracování výchozí a pravidelné revizní zprávy, způsoby určení lhůt revizí.
 • Dokumentace v současné praxi montéra a revizního technika.
10:30

coffee break

10:50

II. Blok

 • Osvědčené způsoby záznamu informací v revizní zprávy a použité texty.
 • Určování vnějších vlivů pro účely revizní činnosti+ protokol o určení VN.
 • Kontrola elektrické instalace (zařízení)- zásady, způsoby, provedení.
 • Přílohy ke zprávě o revizní činnosti a způsoby jejich použití.
 • Zásady záznamů prohlášení projektanta, montéra i revizního technika versus investor či provozovatel a způsoby jejich získávání v praxi revizního technika
12:30

oběd

13:30

III. Blok

 • Vzorové přehledy kontrol, prohlídek, zkoušek, naměřených hodnot atd.
 • Změna Z2:2020 k ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, vazby na TNI a její použití v praxi.
 • Vyhodnocení revize a zjištěných závad a závěr  revizní zprávy.
 • Způsoby prokazatelného doporučení revizní zprávy provozovateli i investorovi, praktické texty a další důležité údaje v revizních zprávách v pohledu soudního znalce a současné praxe.

15:30

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.