ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E1A


PROGRAM  
|  1. 12. 2021

8:30

prezence účastníků

9:00

Úvodní slovo k tématu semináře.

Váš měřicí přístroj  na revize el. spotřebičů a el. ruč. nářadí - versus nová legislativa 
Pozvání na připravovaný seminář – „Problematika použití vhodných typů proudových chráničů (RCD) a aplikace přepěťových ochran (SPD) v elektrických instalacích NN.“

Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E1A

9:15

Aktuální předpisy – jejich dopad na kontroly, ověřování bezpečnosti po opravě a revize elektrických spotřebičů

Ing. Luděk Horčička  |  revizní technik EZ-E1A, E1B
10:15 coffee break
10:45

Měření veličin a jejich metody pro ověření bezpečného provozu vnitřních elektroinstalací po jejich opravách, vhodnost volby měřících přístrojů

Ing. Jiří Krajčovič  |  revizní technik EZ-E1A, E1B

11:45

Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání v souladu s ČSN 33 1600 ed.2: 2009, s upozorněním na ZMĚNU Z1: Duben 2021, ZMĚNU Z2: Září 2021.

Upozornění na nejčastější chyby při vykonávání těchto revizí. Informativně: „Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření Elektrických spotřebičů po opravě“ v souladu s novou normou ČSN EN 50678: 2021 

Návod, ukázka, jak upravit text, či vytvořit nový protokol v software  ILLKO studio.

Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E1A

13:15

oběd

14:15

Workshop: praktická měření při revizi elektrických spotřebičů:

  • Praktické ukázky úkonů při revizi elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí včetně vhodné volby metody měření, využití různých adaptérů a pomůcek k měřicím přístrojům, komunikace měřicích přístrojů s PC a zpracování dat s využitím software nebo s využitím vlastní šablony.

    Radoslav Rieger  |  revizní technik EZ-E1A

  • Ukázky praktických měření elektrických veličin na rozvaděčovém trenažéru, zaměřené na ověřování bezpečného provozu po běžných opravách a při průběžné údržbě elektrických instalací. Pro účastníky semináře možnost individuálního měření těchto veličin různými druhy měřících přístrojů. 

    Ing. Jiří Krajčovič  |  revizní technik EZ-E1A, E1B

15:30

Diskuze a závěr semináře.