Děkujeme za účast na semináři, který byl určen

  • revizním technikům,
  • projektantům elektrických zařízení, 
  • dodavatelům staveb, 
  • všem pracovníkům a odborníkům z oblasti elektro.

Elektrické instalace tvoří podstatnou a významnou 
část technického zařízení budov. 

S rozvojem techniky a změnami v legislativě dochází v této oblasti stále k řadě změn.
Jedná se o změny související se stavebním zákonem a vyhláškami k jeho provedení a dále o změny
technických norem pro elektrické instalace.

Pro seminář byly vybrány tři základní okruhy, kde došlo v poslední době ke změně normy:

  • elektrické přípojky, které představují nejen místo připojení na elektrickou rozvodnou síť, ale také problematiku vycházející z podmínek připojení podle požadavku dodavatelů energie,
  • elektrické rozváděče, které jsou důležitou částí elektrických instalací – přednáška bude věnována platným normám pro rozváděče nízkého napětí, zejména souboru ČSN EN 61439,
  • vnitřní elektrické rozvody - zde je věnována pozornost nejen vnitřním rozvodům, ale i prostorám občanské výstavby.

Seminář bude doplněn i referátem zaměřeným na značky a symboly na elektrických předmětech, které jsou používány v elektrických rozvodech.

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partneři | Vystavovatelé
BEN

BEN