PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jaroslav Bárta   |   zpracovatel normy, člen TNK 22 a TNK 97

 

Ing. Vincent Csirik   |   člen TNK 22 a TNK 97 (dříve ÚNMZ)

Ing. Vincent Csirik

Narodil se 24. 2. 1943 v Tvrdošovcích. Po absolvování Elektrotechnické fakulty na ČVUT v Praze nastoupil do ČKD jako projektant městských a drážních měníren. V rámci konkurzu, který byl vyhlášen v souvislosti s výstavbou experimentálního studia barevné televize, v roce 1968 přestoupil do oddělení přípravy investic (ČST).

V roce 1980 byl přijat do Úřadu pro normalizace a měření. Pracovní činnost v ÚNMZ ukončil v roce 2013 odchodem do důchodu. Technické normalizaci se věnuje více než 36 let (nyní jako člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Elektroenergetika).

Absolvoval rovněž postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přispívá do odborných časopisů a přednáší nebo je garantem seminářů o technické normalizaci.

Ing. Jan Krejčí   |   OEZ Letohrad

Moje cesta za vzděláním probíhala od vyučení v odborném učilišti OEZ Letohrad přes studium Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích až po Ing. Jan Krejčídiplom z ČVUT Praha, elektrotechnické fakulty, katedry elektrotechnologie. Po škole jsem v roce 1984 nastoupil do OEZ v Letohradě a pracuji zde doposud.  Nejprve jsem působil ve funkci technologa výroby elektroniky a elektrických testů. Od roku 1990 jsem pracoval jako vedoucí zkušební laboratoře.

Počínaje rokem 2002 pracuji jako vedoucí technické kanceláře. Ve společnosti zastřešuji výrobkovou certifikaci, normalizaci včetně účasti v komisích IEC, spolupráci s odbornými školami, tvorbu softwarů (především program Sichr pro návrhy sítí nn), odborná školení pro elektrotechnickou veřejnost a věnuji se také publikování v odborném tisku.

Současně spolupracuji s několika vysokými školami jako externí lektor. Například na VUT Brno působím jako člen programové rady vědeckého centra CVVOZE.

Mezi mé největší koníčky patří RC letecké modelářství, počítače, lyžování, cyklistika a cestování.

JUDr. Zbyněk Urban   |   revizní technik, člen TNK 22

JUDr. Zbyněk Urban

Po absolvování průmyslové školy elektrotechnické v Praze v roce 1956 pracoval jako zkušební technik v EZÚ Praha do roku 1965. Následujících třicet let vykonával činnost experta znalce na úseku elektrotechniky pro potřeby vyšetřování a soudů. Vystudoval práva a studium završil rigorosní zkouškou na Universitě Karlově.

Mimo zaměstnání působil od roku 1974 jako lektor zejména v rámci Československé vědeckotechnické společnosti. Zpracoval několik publikací zaměřených na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Po odchodu do důchodu působí jako poradce a konzultant na úseku BOZP a pokračuje v činnosti lektora. Je členem Technické normalizační komise (TNK) 22 při ÚNMZ.