MÍSTO KONÁNÍ

Dům kultury DUKLA  |  Pardubice  |  Gorkého 2573

Doprava do místa konání (od nádraží ČD a ČSAD):

  • autobusem MHD č. 10 - směr Ostřešany (nástup naproti hlavnímu nádraží ČD),
  • autobusem MHD č. 6 - směr Dukla náměstí (nástup u hlavního nádraží ČD),

- výstupní stanice DK Dukla.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Závaznou přihlášku zašlete nejpozději týden před konáním akce:
elektronicky - viz přihlášení výše
e-mailem - unit@unit.cz

OBČERSTVENÍ a STRAVOVÁNÍ

Coffee break je v průběhu konání kurzu zajištěn
Obědy nezajišťujeme, ale v místě konání semináře je možnost stravování v restauraci.

Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
V případě zájmu je možné poslat náhradníka.
Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.