ODBORNÁ GARANCE | Karel Hnízdil

Inspektor Technické inspekce České republiky v oborech – plynová a tlaková zařízení

8.30 -   9.00     Prezence účastníků
9.00 - 16.00     Přednášky 

Blok A

  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru plynových zařízení
  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru tlakových zařízení
  • Problematika provozu nízkotlakých kotelen

Ing. Karel Hnízdil  |  inspektor TIČR

12.30 – 13.30 přestávka na oběd

Blok B

  • Základní znalosti a výkon osoby odpovědné v oboru elektrických zařízení

Ing. Josef Vozobule  |  inspektor TIČR


Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu.