požadavky na provozovaná vyhrazená plynová a tlaková zařízení bioplynových stanic

Seminář je zejména určen pro provozovatele bioplynových stanic a jejich pracovníky - osoby odpovědné za provoz plynových a tlakových zařízení.
Cílem semináře je seznámit účastníky (zástupce provozovatele) 
s požadavky platných právních a technických předpisů
v uvedených oborech a to v souvislosti s provozem
těchto zařízení na bioplynových stanicích.

Mediální partneři
Partneři
BEN

BEN