PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Vincent Csirik  |  člen TNK 22 a TNK 97 (dříve ÚNMZ)Ing. Vincent Csirik

Narodil se 24. 2. 1943 v Tvrdošovcích. Po absolvování Elektrotechnické fakulty na ČVUT v Praze nastoupil do ČKD jako projektant městských a drážních měníren. V rámci konkurzu, který byl vyhlášen v souvislosti s výstavbou experimentálního studia barevné televize, v roce 1968 přestoupil do oddělení přípravy investic (ČST).

V roce 1980 byl přijat do Úřadu pro normalizace a měření. Pracovní činnost v ÚNMZ ukončil v roce 2013 odchodem do důchodu. Technické normalizaci se věnuje více než 36 let (nyní jako člen TNK 22 Elektrotechnické předpisy a TNK 97 Elektroenergetika).

Absolvoval rovněž postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Přispívá do odborných časopisů a přednáší nebo je garantem seminářů o technické normalizaci.

Ing. Karel Dvořáček  |  zpracovatel normativních dokumentů
člen TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

Ing. Karel Dvořáček

Absolvent ČVUT elektro Praha, dříve pracoval v STÚ-e, s.r.o., nyní samostatně podnikající. V současnosti se zabývá především elektrotechnických norem, tvorba národních norem, přejímání harmonizačních dokumentů (HD) a evropských norem (EN) do české technické praxe. Spolupracuje i na tvorbě podnikových norem energetiky (PNE).

Je autorem mnoha publikací zabývajících silnoproudými elektroinstalacemi a to především v oblasti bytové a občanské výstavby.

Působí jako předseda Technické normalizační komise (TNK) 22 „elektrotechnické předpisy“, členem TNK 76 „osvětlení“ a členem autorizační rady ČKAIT.

Ing. Leoš Koupý  |  ILLKO, s.r.o., Blansko

Ing. Leoš Koupý

  • Absolvent VÚT Brno – fakulta elektrotechnická (1979 – 1984)
  • Metra Blansko – výzkumný a vývojový pracovník (1984 – 1991) – oddělení vývoje klešťových přístrojů a malých stolních multimetrů.
  • ILLKO, s.r.o. Blansko (1991 – dodnes) – spoluzakladatel společnosti. Věnuje se obchodním aktivitám firmy. Přednášková a školící činnost především v oblasti měření a použití měřicí techniky při revizích a kontrolách bezpečnosti elektrických zařízení.
 

Ing. Roman Smékal  |  GHV Trading, spol. s r.o.Ing. Leoš Koupý

Absolvent fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brne, odbor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika.

V současnosti působí na pozici ředitele obchodní skupiny firmy GHV Trading, spol. s r.o., Brno a věnuje se problematice přenosných měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.

Je členem technické normalizační komise TNK22 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, vystupuje jako lektor na mnoha seminářích a vysokých školách v České a Slovenské republice a publikuje v odborných elektrotechnických časopisech. 

Ing. Pavel Vojík
ÚNMZ Praha, tajemník  TNK 22 a TNK 126, správce normativních dokumentů

 

Ing. Vladislav Vízner  |   revizní technik, projektant