Partnerský program

Vytisknout stránku

Staňte se partnerem našich seminářů a kurzů. Každoročně organizujeme přes 50 technických vzdělávacích akcí:

 • 10-12 seminářů elektro,
 • 18-20 kurzů vyhlášky 50/78 Sb. či revizní technik elektrických zařízení,
 • dalších přibližně 20 technických vzdělávacích akcí jiných oborů.

Emailovou pozvánkou a prostřednictvím newsletteru oslovujeme více než 10.000 kontaktů technických profesí několikrát ročně.

Věříme, že Vás upoutá možnost spojit jméno Vaší společnosti s odbornými akcemi naší agentury. Připravili jsme pro Vás základní partnerské balíčky,  je však možné zvolit i individuální řešení spolupráce.

Vystavovatel

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup jednoho zástupce firmy zdarma + sleva 30 % z vložného pro jednu další osobu
 3. umístění loga vystavovatele s proklikem na webových stránkách semináře při unit.cz
 4. umístění loga vystavovatele ve studijních materiálech (sborníku)
 5. v případě zájmu o 1 stranu reklamy společnosti ve studijních materiálech + 500 Kč bez DPH k ceně za vystavovatele

1.900,- Kč bez DPH

Partner semináře

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup dvou zástupců firmy zdarma + sleva 30 % z vložného pro jednu další osobu
 3. umístění loga partnera s proklikem na webových stránkách semináře při unit.cz
 4. umístění reklamy partnera ve studijních materiálech (sborníku) - 1 strana
 5. umístění roll-upu či reklamního banneru v čelních prostorách konání semináře
 6. představení firmy jako partnera semináře v zahajovací části akce
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti partnera

2.900,- Kč bez DPH

Partner semináře s přednáškou

 1. zajištění prezentačního místa (stoly nebo vlastní prezentační stánek) k představení svých služeb, produktů, know-how, navázání obchodních kontaktů aj. v prostorách určených k prezentaci partnerů
 2. vstup dvou zástupců firmy zdarma + sleva 30 % z vložného pro jednu další osobu
 3. umístění loga partnera s proklikem na webových stránkách semináře při unit.cz
 4. umístění reklamy partnera ve studijních materiálech (sborníku) - 1 strana
 5. umístění roll-upu či reklamního banneru v čelních prostorách konání semináře
 6. představení firmy jako partnera semináře v zahajovací části akce
 7. rozdání propagačních nebo elektronických materiálů o společnosti partnera
 8. po dohodě s odborným garantem akce firemní přednáška v délce 15 min

3.900,- Kč bez DPH

Partner více seminářů

Varianta komplexní spolupráce bude řešena na základe požadavků partnera.

cena individuální

Prezentace bez účasti

 1. umístění roll-upu nebo reklamního banneru v prostoru konání semináře

      1.200,- Kč bez DPH

 1. rozdání reklamních materiálů společnosti účastníkům semináře

                                                                                                                      1.200,- Kč bez DPH

 1. využití obou variant

                                                     cena individuální