Děkujeme za Vaši účast

na úspěšném a velmi kladně hodnoceném semináři.

Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha prozkoumat téma z oblasti zdravotnictví setkala s ohlasem.

Na semináři byly představeny informace o požadavcích právních předpisů,
např. zákonu č. 268/2014 Sb., o vypracování protokolu vnějších vlivů a o správném
provádění revizí zdravotnických místností s ukázkou praktického provedení měření podle ČSN 33 2000-6.

S ohledem na poznatky z předchozích seminářů byl kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky. 

Seminář byl určen

  • všem elektrotechnikům, projektantům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • revizním technikům,
  • orgánům dozoru nad bezpečnosti práce,
  • pracovníkům ze zdravotnictví,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice.