PŘEDNÁŠEJÍCÍ

 Vytisknout stránku

MT legalMgr. Milan Šebesta, LL.M.
partner AK MT Legal s.r.o. a specialista na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek

Mgr. Pavel Herman
Ministerstvo pro místní rozvoj

PROGRAM

8.00 - 9.00 prezence účastníků, coffee break
9.00 - 11.00 přednášky 
11.00 - 11.15 coffee break
11.15 - 12.30 přednášky 
12.30 - 13.15 oběd
13.15 – 15.00 přednášky 
15:00 - 15:15 coffee break
15:15 - 16:15 přednášky, diskuze, závěr semináře

 

  • aktuální novinky z oblasti veřejných zakázek roku 2019
  • elektronizace  a elektronická komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, doklady předkládané dodavateli
  • další vybrané aspekty z oblasti zadávání veřejných zakázek – předběžné tržní konzultace, kvalifikace a její prokazování, kvalifikace vs. hodnocení vč. rozhodovací praxe, proces výběru nejvhodnější nabídky a uzavírání smlouvy s vybraným dodavatelem, změny smluv
  • aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a soudů
  • diskuse

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, jako průběžné vzdělávání, č. akreditace AK/PV-45/2018.