Děkujeme za účast na semináři.


Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za zájem o nedávný seminář.

Díky za podporu patří především našemu přednášejícímu Mgr. Milanovi Šebestovi, LL.M., partnerovi AK MT Legal s.r.o. a specialistovi na veřejné zakázky z "Právnické firmy roku" v oblasti veřejných zakázek 

Mgr. Pavlu Hermanovi z Ministerstva pro místní rozvoj, 
spoluautorovi zákona o zadávání veřejných zakázek a rovněž spoluautorovi stávajícího zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.

O semináři

Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek, která vychází z nově přijatých evropských zadávacích směrnic, v plném rozsahu nahradila stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jakož i zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon. Seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek reaguje nejen na výklad nových postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-545/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-366/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již čtyřikrát (2014, 2015, 2018, 2020) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři