Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy

Seminář zadávání veřejných zakázek v roce 2024 dle právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, reaguje nejen na výklad postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na aktuální rozhodovací praxi a další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle této právní úpravy.

O semináři

Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek, která vychází z nově přijatých evropských zadávacích směrnic, v plném rozsahu nahradila stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jakož i zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon. Seminář zadávání veřejných zakázek dle nové právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek reaguje nejen na výklad nových postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle nové právní úpravy.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-545/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-366/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již čtyřikrát (2014, 2015, 2018, 2020) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partner
Mediální partneři
Partneři