CENA semináře

Vytisknout stránku

  • Účastnický poplatek - vložné, studijní materiály, občerstvení a oběd,
  • SLEVA z vložného v případě včasné úhrady semináře,
  • SLEVA z vložného v případě účasti 3 a více osob z jedné společnosti,
  • výše uvedené  slevy se sčítají.

 Množstevní sleva
 bez DPHs DPHbez DPHs DPH
EXKLUZÍVNÍ CENA (v případě úhrady do 28. 9. 2022)3 6904 3713 4634 096
ZÁKLADNÍ CENA4 9905 9444 6595 544
Uvedené ceny jsou za 1 osobu

Způsob platby

Platbu prosím proveďte na základě zálohové faktury, která bude zaslána po zaregistrování přihlášky na Vámi vyplněný e-mail.
Po zaplacení účastnického poplatku obdržíte vyúčtovací fakturu (daňový doklad).

Prosíme o předání dokumentů Vašemu ekonomickému oddělení.

Účastnický poplatek se skládá z položek s různými sazbami DPH.
DIČ: CZ47451432  |  IČ: 47451432

Režim DPH a akreditace

  • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  • Účastník programu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok.
  • Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro organizátora závazná. Zároveň si organizátor vyhrazuje právo tuto uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.