CENA semináře

Vytisknout stránku

  • Účastnický poplatek - vložné, studijní materiály, občerstvení a oběd,
  • SLEVA z vložného v případě včasné úhrady semináře,
  • SLEVA z vložného v případě účasti 3 a více osob z jedné společnosti,
  • výše uvedené  slevy se sčítají.

 Množstevní sleva
 bez DPHs DPHbez DPHs DPH
ZÁKLADNÍ CENA4 9905 9444 6595 544
Uvedené ceny jsou za 1 osobu

Způsob platby

Platbu prosím proveďte na základě zálohové faktury, která bude zaslána po zaregistrování přihlášky na Vámi vyplněný e-mail.
Po zaplacení účastnického poplatku obdržíte vyúčtovací fakturu (daňový doklad).

Prosíme o předání dokumentů Vašemu ekonomickému oddělení.

Účastnický poplatek se skládá z položek s různými sazbami DPH.
DIČ: CZ47451432  |  IČ: 47451432

Režim DPH a akreditace

  • Od 1. 2. 2011 jsou akreditované kurzy u naší společnosti osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
  • Účastník programu akreditovaného Ministerstvem vnitra ČR, který není úředníkem, dle § 2 odst. 4, 5, 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemá na osvobození od DPH zákonný nárok.
  • Objednatelem na přihlášce uvedená informace o tom, zda je přihlášený úředníkem ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. či nikoliv, je pro organizátora závazná. Zároveň si organizátor vyhrazuje právo tuto uvedenou informaci prověřit a případně uvést do souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., na základě této skutečnosti je pak automaticky upraven režim DPH a udělení osvědčení.

Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.