ODBORNÝ GARANT | Ing. Ivan Pleschner

Vytisknout stránku

konzultant v oboru televizní a vysokofrekvenční techniky

PROGRAM  |  10. 5. 2016

8:00

Prezence účastníků, coffee break

8:45

Širokopásmová síť – televizní kabelový rozvod (TKR)
Ing. Ivan Pleschner   |  Praha

9:20

Historie TKR – od STA k širokopásmové kabelové síti
Prvky koaxiální sítě, jejich důležité parametry

Ing. Vladimír Petržílka  |  Praha

10:45

Coffee Break

11:10

Základy optické technologie v TKR
Ing. Jan Brouček, CSc.   |   PROFiber Networking CZ s.r.o.

12:00

Analog. a digitální signály v TKR, parametry přenosu
Ing. Ivan Pleschner   |  Praha

12:45

Oběd

13:30

Měření digitálních signálů
Závady v TKR
Systém DOCSIS, elektromagnetická kompatibilita

Ing. Ivan Pleschner   |  Praha

15:00

Coffee Break

15:15

Koncový bod sítě – zásuvka, bytový rozvod
Ing. Vladimír Petržílka  |  Praha

15:45

Výhledy TKR, ekonomické otázky
Ing. Vladimír Petržílka  |  Praha

16:45

Závěr semináře