PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Ing. Jan Brouček   |   PROfiber Networking CZ s.r.o.

Ing. Jan Brouček

 • Absolvent ČVÚT Praha – fakulta elektrotechnická, obor sdělovací technika

Praxe

 • 1989-1992 TESLA VÚST A.S.Popova, technik laboratoře vláknové optiky, vedoucí marketingu divize mikrovlnných a optických komunikací
 • 1992-2007 MIKROKOM s.r.o. obchodní ředitel, ředitel divize vláknové optiky
 • 2007- až dosud PROFiber Networking CZ s.r.o., ředitel a jednatel společnosti

Zkušenosti výukou a školením

 • 1986-1989 odborný asistent při výuce (v laboratořích) na Českém vysokém učení technickém v Praze v rámci účelové aspirantury
 • 1995 MIKROKOM s.r.o. založení kurzů vláknové optiky a optických komunikací, jeden za dvou hlavních lektorů 1995-1999, školitel nových technologií ve vláknové optice a optických komunikacích 1999-2007
 • Od 2007 po vyčlenění divize vláknové optiky ze společnosti MIKROKOM s.r.o. a založení společností PROFiber Networking s.r.o. a PROFiber Networking CZ s.r.o., přechod aktivit školení do nové společnosti a vytvoření lektorského týmu AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKA A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ. Od té doby vedení a lektorského týmu a participace na kurzech jako lektor.


Svatoslav Gosman   |   Training, Coaching & Consulting, nezávislý školitelSvatoslav Gosman

Vzdělávání a rozvoji dospělých se jako trenér a kouč věnuje od roku 1994, kdy v České republice spoluzakládal českou pobočku americké vzdělávací společnosti Dale Carnegie Professional Training.

Od roku 2000 je nezávislým školitelem a pracuje pro nejrůznější národní i nadnárodní společnosti v ČR i zahraničí. Kromě vzdělávání v oblasti leadershipu a manažerských dovedností také pracuje s klienty na tématech komunikace, zákaznická orientace a zvládání konfliktů.

Kromě lektorské práce se věnuje i překladatelské činnosti (publikace z oboru management a osobnostní rozvoj).

Svatoslav.gosman@gmail.com  |  Tel: +420 602 261 376

 

Ing. Vladimír Petržílka   |   PrahaIng. Vladimír Petržílka

 • Absolvent ČVÚT Praha – fakulta elektrotechnická, obor rádio a televize

Praxe
V současné době pracuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu, odbor implementace strukturálních fondů. Působí také jako manažer řady projektů v oblasti CATV (kabelové televize) a FTTH (internetové připojení optickými kabely). Bohaté zkušenosti získal také ve společnostech:

 • České Radiokomunikaceí
 • Elektronika
 • TES Media
 • Karneval Media LTD
 • Stream Communications Polsko
 • Rio Media a.s.
 

Ing. Ivan Pleschner   |   Praha

Ing. Ival Pleschner

Od roku 1966 pracoval v Tesle VÚST na vývoji měřících přístrojů pro testování vysokofrekvenčních tranzistorů a později na vývoji satelitních přijímačů a dílů pro televizní kabelové rozvody. Během prvních let v tomto zaměstnání vystudoval ČVUT v Praze, obor radiotechnika.
Roku 1992 přešel do TESTCOMu, tehdy Výzkumného ústavu spojů, kde pracoval v laboratoři pro certifikaci dílů televizních kabelových rozvodů a satelitních přjímačů. Spolupodílel se též na vývoji příslušných metod měření.

Od roku 2003 působil jako expertní technik ve společnosti Karneval, později UPC. Podílel se na vývoji technických předpisů v těchto společnostech, technických kontrolách stavu a provozu sítí a dále také prováděl školení techniků mateřských a dodavatelských firem.

Během své kariéry pracoval též příležitostně na vývoji a realizacích vf generátorů a měřících přístrojů pro fyzikální účely.
Od roku 2012 působí jako OSVČ – konzultant v oboru televizní a vysokofrekvenční techniky.