CENA semináře

1.490,- Kč/osoba vč. DPH

vložné, textové materiály a občerstvení.

  • účastnický poplatek - vložné, textové materiály, občerstvení,
  • SLEVA z vložného v případě včasné úhrady semináře,
  • SLEVA z vložného v případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti,
  • výše uvedené slevy se sčítají.

Platbu prosím zvolte v příhlášce podle svých požadavků a uhraďte: 

  • na účet č. 2000601892/2010 vedený u Fio banky, a.s., variabilní symbol 165301,
  • v hotovosti při prezenci účastníků semináře.

PRO PLÁTCE DPH

Účastnický poplatek obsahuje položky s různými sazbami DPH.
DIČ: CZ47451432  |  IČ: 47451432

Podrobnější informace naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.