Seznámení se zákonem č. 250/2021 Sb. a NV č. 191/2022 Sb. a NV č. 192/2022 Sb. zásadní změny v oblasti plynových a tlakových zařízení platné od 1. 7. 2022.

  • Na semináři se srozumitelně seznámíte s veškerými změnami oproti zákonu č. 174/1968 Sb. Budou vysvětlena jednotlivá ustanovení a zdůrazněny odlišnosti od doposud platné legislativy.
  • Upozorníme na detaily nových změn a požadavků proti původní zavedené praxi a poukážeme na nové požadavky.