ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Vincent Csirik   |  člen TNK 22 a TNK 97 (dříve pracovník ÚNMZ) 

PROGRAM  |  5. 4. 2018

8:30

prezence účastníků

9:00

 • nové a připravované normy ČSN v dané oblasti – důležité změny ve vztahu k nahrazovaným normám,
 • důležitost připomínkové řízení k návrhům norem,
 • základní informace o připravované TNI 33 2000-4-41.

Ing. Pavel Vojík  |  Česká agentura pro standardizaci s.p.o. |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  tajemník TNK 22 a TNK 126

10:15

coffee break  |  v průběhu přestávky výměna zkušeností, diskuze účstníků

10:45

 • nová norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí –
  Část 4-41:Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.,
 • praktické využívání ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 s přihlédnutím na souvisící normy a objasnění souběžné platnosti s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ing. Michal Kříž  |  IN-EL, spol. s r.o., člen TNK 22

12:15

oběd

13:00
 • Úloha projektanta, montéra i revizního technika při provádění revizí elektrických instalací po 1. červnu 2019 a některá rizika z toho vyplývající, aneb
  bude elektrická instalace po tomto datu bezpečnější?

Ing. Miloslav Valena  |  revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen TNK 22 a místopředseda Unie soudních znalců

14:30

coffee break  |  v průběhu přestávky výměna zkušeností, diskuze účstníků

14:45

 • návrh, realizace a údržba vnitřních elektrických rozvodů podle ČSN 33 2130 ed. 3 a souvisících ČSN (TNI),
 • postupná rekonstrukce elektrické instalace, z pohledu HZS, projektanta, zřizovatele a revizního technika,
 • návaznost staré a nové elektroinstalace,

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

16:15

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.