Děkujeme za účast na úspěšném semináři,


jehož cílem bylo podat informace o nových normách, připravovaných normách a TNI v dané oblasti (pozn. též o hlavních změnách ve vztahu k nahrazovaným normám apod.).

Zvláštní pozornost byla věnována normám ČSN IEC/TS 60479-2 „Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska“ a nová ČSN EN 60445 ed. 5 „Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů“ a související ČSN.

Dále se seminář zabýval celkovou problematikou bezpečné elektroinstalace, která se týká jejího návrhu, realizace, revize a údržby. 

Dále se seminář bude zabývat celkovou problematikou bezpečné elektroinstalace, která se týká jejího návrhu, realizace, revize a údržby. 

Tato akce je pokračováním úspěšných seminářů BEZPEČNÁ ELEKTROINSTALACE I. - III.,  které se konaly v roce 2017 a 2018. 
Jsme velmi potěšeni, že se naše snaha uspořádat hodnotnou a odbornou vzdělávací akci setkala s
 ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 280 účastníků a 14 vystavovatelů.

Seminář je určen

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Napsali o nás - časopis ELEKTRO či Youtube.

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partner semináře
Vystavovatelé
GMC

GMC