ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Vincent Csirik   |  člen TNK 22 a TNK 97 

PROGRAM

8.30 Prezence účastníků, coffee break
9.00
 • Přehled norem pro místnosti pro lékařské účely,
 • připravované ČSN a TNI pro danou oblast,
 • stav mezinárodní normalizace v dané oblasti (IEC, EN, HD).

Ing. Pavel Vojík  |  ÚNMZ Praha  |  tajemník  TNK 22 a TNK 126 

10.00  Coffee break, v průběhu přestávky výměna zkušeností, diskuse účastníků
10.30
 • ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory,
 • využívání ČSN 33 2000-7-710 a legislativních předpisů pro projektování a realizaci staveb v dané oblasti,
 • vypracování protokolu vnějších vlivů,
 • zvláštní případy zdravotnických prostor (např. elektrické rozvody v léčebných solných jeskyních, drobné soukromé ordinace apod.).

Ing. Karel Dvořáček  |  předseda TNK 22 a člen TNK 76  |  člen autorizační komise ČKAIT

12.00 Přestávka na oběd
13.00

Revize zdravotnických prostor a zdravotnických přístrojů

 • Legislativa potřebná k provedení revize,
 • provádění výchozích a pravidelných revizí zdravotnických místností,
 • provádění opakovaných zkoušek lékařských elektrických přístrojů obecně podle ČSN EN 62353 ed. 2,
 • způsob vypsání revizní zprávy lékařské místnosti a zdravotnických prostředků a praktické poznatky z provádění revizí zdravotnických zařízení.

Ing. Vladislav Vízner  |  projektování a revize

14:30

Požadavky na hlídače izolačního stavu a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace

 • z pohledu norem ČSN EN 61557-8 Ed.3, ČSN EN 61557-9 Ed.3 a ČSN 33 2000-5-53
 • vhodná zapojení přístrojů a řešení pro zdravotnické prostory. 
Ing. Roman Smékal   |  GHV Trading, spol. s r.o.
15:00

Coffee break

15:15

Měření proudových chráničů

 • měřicí postupy podle ČSN 33 2000–6,
 • praktické provedení měření.

Ing. Leoš Koupý  |  měření, Illko, s.r.o., Blansko

16.15 Diskuze a závěr semináře. 
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.