Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy

Právní úprava zadávání veřejných zakázek, která vychází z nově přijatých evropských zadávacích směrnic, v plném rozsahu nahradila stávající zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jakož i zákon č. 139/2006 Sb., koncesní zákon.

Seminář zadávání veřejných zakázek dle právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek reaguje nejen na výklad postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle této právní úpravy.

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-545/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky,
  • AK/VE-366/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již třikrát (2014, 2015, 2018) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partneři
Mediální partneři
Partneři