Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy

Seminář Zadávání veřejných zakázek v roce 2024 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se věnuje nejen výkladu nejčastějších a nejdůležitějších postupů a institutů a jejich praktické aplikaci, ale rovněž aktuální rozhodovací praxi a dalším výkladovým otázkám, které se vyskytují při zadávání veřejných zakázek.

Představíme vám opět aktuality z oblasti legislativy či připravované novely ZZVZ a nebudou chybět ani vybrané otázky z aplikační praxe zadavatelů a dodavatelů.

 

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-545/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky
  • AK/VE-366/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již čtyřikrát (2014, 2015, 2018, 2020) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partneři
Mediální partneři
Partneři