Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy

Seminář zadávání veřejných zakázek v roce 2022 dle právní úpravy v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, reaguje nejen na výklad postupů a institutů v zákoně, ale rovněž i na aktuální rozhodovací praxi a další výkladové otázky, které se vyskytují již v souvislosti s realizací zadávacích řízení dle této právní úpravy.

Nepřehlédněte - COVID 19

Během našich vzdělávácích dodržujeme aktuální platná nařízení.
Na základě opatření Ministerstva zdravotnictví se povinnost prokázat se ukončeným očkováním či bezinfekčností po prodělání nemoci Covid-19 vztahuje na vzdělávací aktivity při počtu více než 20 osob.

Dle aktuálních nařízení jsme jako organizátor akce povinni kontrolovat splnění podmínek MZ ČR, a proto vstup bude povolen na základě potvrzení:

  1. Prosíme, vezměte si s sebou potvrzení buď vytištěné nebo v aplikaci Tečka:
  • o úplném očkování a uplynutí 14 dní od poslední dávky,
  • o prodělání nemoci (po ukončení izolace, maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu).
  1. Prosím o dodržování zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo nanorouškou.

Seminář je určen jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak i pro dodavatele účastnících se zadávacích řízení, kteří chtějí prohloubit své praktické znalosti při aplikaci nové právní úpravy.

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ČR ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků:

  • AK/PV-545/2020 – průběžné vzdělávání pro úředníky,
  • AK/VE-366/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky.

Advokátní kancelář MT Legal s.r.o. získala již třikrát (2014, 2015, 2018) nejvyšší ocenění Právnická firma roku v kategorii „Veřejné zakázky“. Tato soutěž, organizována společností EPRAVO.CZ, probíhá pod záštitou Ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory a je nejen oceněním kvalit na poli poskytování právních služeb, ale také důležitým vodítkem pro širokou veřejnost.

Hlavní partneři
Mediální partneři
Partneři