ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Unie soudních znalců
Unie soudních znalců

PROGRAM  |  24. 10. 2017

8:30

prezence účastníků, coffee break

9:00

Soudní znalec před soudem - anotace
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. |   Ústav soudního inženýrství VUT v Brně, soudní znalec

10:00

Mechanizmy úrazu elektrickým proudem a jejich vyhodnocení - anotace

Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. |   přednosta Chirurgické kliniky FNKV Praha u 3.LFUK, soudní znalec, člen UNIE SZ
MUDr. Robert Zajíček, Ph.D. |   přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV Praha u 3. LFUK

11:00

coffee break

11:30 

Nové a připravované normy v roce 2017/2018 a výhled do budoucna - anotace
Ing. Pavel Vojík  |   ÚNMZ Praha, tajemník TNK 22, soudní znalec, člen UNIE SZ

12:30

oběd

13:30

Starší elektrická instalace z pohledu nových předpisů a norem a z toho vyplývající rizika pro práci revizního technika - anotace
Ing. Miloslav Valena  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika, člen předsednictva UNIE SZ, člen TNK 22

14:15

coffee break

14:45

Zkušenosti soudního znalce ze země EU - Polska - anotace
Ing. Mgr. Krzysztof Wincencik  |   soudní znalec Polsko, člen UNIE SZ

15:30

Posuzování starších objektů z hlediska ochrany před bleskem - anotace
Ing. Jiří Kutáč  |   soudní znalec, předseda UNIE SZ, člen TNK 22

16:15

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.


Doprovodným programem
 semináře bude výstava, na které vystavující firmy představí své výrobky a služby.