Děkujeme za účast na semináři.

Rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za zájem o nedávný seminář. Díky za podporu patří nejen našim přednášejícím, ale také
Unii soudních znalců, která připravovala odborný program. 

Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat další odborné školení setkala s ohlasem, o čemž svědčí účast
téměř
100 odborníků z celé České republiky.

Nebude chybět ani problematika a zkušenosti soudních znalců.
Přednášející objasňují závažné problémy a zabývají se nástinem ochranných opatření v dané oblasti.


Seminář je určen

- všem elektrotechnikům, projektantům,
- revizním technikům,
- soudním znalcům, 
- a provozovatelům elektrických zařízení.

Napsali o nás a videoreportáž z loňského ročníku - časopis ELEKTRO, FCC Public. 

Seminář je akreditován v programu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Odborný garant

Generální partner

Dehn        Unie soudních znalců