Děkujeme za účast na úspěšném semináři,


jehož cílem bylo podat informace o nových a připravovaných normách a TNI v oblasti pravidel pro elektrotechniku, o tvorbě a používání norem v dané oblasti, o nových požadavcích na elektroinstalaci pro výstavy, přehlídky a stánky, na elektrické instalace v motorových karavanech, na napájení elektrických vozidel, na elektrické instalace samospotřebitelů.

Dále budeme informovat o nedodržování předpisů a norem montážní firmou i revizním technikem a následky z toho vyplývající v praxi soudního znalce, o důležitosti norem na energetickou účinnost. Zvláštní pozornost je věnována otázce montáže a revize elektrických zařízení v pohledu nové ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017 a následné změny Z2:2020 s přihlédnutím k TNI 33 2000-6 a některá nově vznikající rizika vyplývající z této činnosti.

Na semináři bude kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky. Na vaše dotazy, které je možné poslat elektronicky před konáním semináře na unit@unit.cz, budou odpovídat přednášející již během vlastní přednášky. Účastníci obdrží studijní materiály ve formě prezentací, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti.

Seminář je určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • revizním technikům,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice.

Poznatky ze semináře poslouží též jako příprava na zkoušku elektrotechniků.

 

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partner semináře