ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

 

Radoslav Rieger   |   revizní technik EZ-E1A


PROGRAM  
|  14. 6. 2022

8:30

prezence účastníků

9:00

Úvodní slovo k tématu semináře

Radoslav Rieger    |   revizní technik EZ-E1A

9:10

Dopad legislativy na praktickou činnost elektro profesí

Ing. Luděk Horčička  |  revizní technik EZ-E1A, E1B


anotace přednášky:

Platná legislativa před a po 1. 7. 2022

10:00  

Praktická měření při ověření bezpečnosti provozu elektrických instalací       

Ing. Vladislav Vízner  |  revizní technik EZ-E1A, E1B


anotace přednášky:
Přednáška je zaměřena na druhy měření, kterými je ověřován bezpečný provoz elektrických instalací, a také na druhy měřících přístrojů a metody měření.

11:00

coffee break

11:45

Ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí opakovanou zkouškou nebo opakovanou revizí

Radoslav Rieger    |   revizní technik EZ-E1A


anotace přednášky
:
Přednáška je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem pro provádění opakovaných zkoušek a opakovaných revizí elektrických spotřebičů z pohledu praxe revizního technika a současné legislativy. Získané informace si budete moci ověřit praktickými měřeními a určení vhodných měřících metod.

13:15

coffee break

13:30

Workshop: praktická měření při revizi elektrických spotřebičů:

  • Praktická měření a správná volba měřící metody při opakované revizi (anebo opakované zkoušce) elektrických spotřebičů

    Radoslav Rieger    |   revizní technik EZ-E1A

  • Ukázky praktických měření elektrických veličin na rozvaděčovém trenažéru, zaměřené na ověřování bezpečného provozu po běžných opravách a při průběžné údržbě elektrických instalací. Pro účastníky semináře možnost individuálního měření těchto veličin různými druhy měřících přístrojů

    Ing. Vladislav Vízner  |  revizní technik EZ-E1A, E1B

15:15

Diskuze a předpokládaný závěr semináře