Děkujeme za účast na úspěšném semináři,

Seminář a workshop byl uceleným přehledem a srozumitelným průvodcem nejen platnou legislativou v oblasti zajištění bezpečnosti elektrických zařízení (elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání a po jejich opravě v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2: 2009 včetně ZMĚNY Z1:duben 2021 a ZMĚNY Z2: září 2021 s přihlédnutím na novou normu  zaměřenou na ověřování bezpečnosti spotřebičů po opravě ČSN EN 50678: 2021).

Seminář byl určen revizním technikům, ale i všem pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací, vedoucím a odpovědným pracovníkům.

Značný prostor bude věnován i praktickým ukázkám a návodům při ověřování bezpečnosti těchto zařízení. Workshop vás podrobně seznámí s postupy měření, s metodami měření při revizích elektrického ručního nářadí a el. spotřebičů, zpracování výsledků revizí pomocí software Illko Studio, úprava protokolů, popřípadě zpracování výsledků revize pomocí EXL.

Nebude zde chybět ani ukázka měření na VTEZ, jako je např. měření impedance poruchové smyčky, měření RCD a SPD, kontrola sledu fází…. (bude využito trenažérů rozváděčů elektroměrového a podružného domovního).
Jednou větou: „Měření + legislativa, vše, co by měl znát každý pracovník v oboru elektro.“

Wokshop je určen nejen pro revizní techniky, ale též i pro všechny pracovníky s elektrotechnickou kvalifikací, vedoucím a odpovědným pracovníkům.

Nepřehlédněte - COVID 19

Aktuální opatření vlády a nová opatření platná od 22. 11. 2021 zatím neovlivní naše prezenční konání vzdělávacích akcí.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví BOD I, odstavec 13, se povinnost prokázat se ukončeným očkováním či bezinfekčností po prodělání nemoci Covid-19 nevztahuje na vzdělávací aktivity do počtu 20 osob.

Během našich kurzů dodržujeme ostatní platná nařízení o pobytu na provozovnách maloobchodu a služeb. Vzhledem k tomu, že náš workshop je hromadnou akcí, dovolíme si Vás požádat o dodržování vládou stanovených nařízení. Vstup bude povolen pouze na základě potvrzení o bezinfekčnosti:

1. Prosíme, vezměte si s sebou potvrzení buď vytištěné nebo v aplikaci Tečka:

  • o úplném očkování a uplynutí 14 dní od poslední dávky,
  • o prodělání nemoci (po ukončení izolace, maximálně 180 dní od prvního pozitivního testu).

2. Prosím o dodržování zakrytí úst a nosu respirátorem FFP2 nebo nanorouškou.