Děkujeme za účast na úspěšném semináři,

jehož cílem bylo provést vás Od počáteční revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání (ČSN 33 1600 ed.2: 2009) až po úkony a nezbytná měření po opravách a při údržbě VETZ.

Seminář byl určen revizním technikům, ale i všem pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací, vedoucím a odpovědným pracovníkům.

Seminář je uceleným přehledem a srozumitelným průvodcem, jak vykonávat revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2: 2009 se zaměřením na jednotlivé metody měření s upozorněním nejčastějších chyb při provádění měření, které jednak vedou ke zkreslení naměřených hodnot, nebo též i k poškození měřícího revizního přístroje.

Úvodní slovo k tématu semináře bude rozšířeno o problematiku použití vhodných typů proudových chráničů (RCD) vycházející z praxe a poznatků RT. Nebude zde chybět ani legislativa, proč je povinné vykonávat činnosti, které jsou předmětem semináře. Jaké jsou povinnosti montážníka při výměně poškozených elektrických zařízení, které jsou součástí pevné instalace (VETZ), jak ověřit bezpečnost tohoto zařízení po provedené opravě?

Nedílnou a závěrečnou částí budou dva nezávislé workshopy - praktická měření při revizi elektrických spotřebičů včetně zpracování dat v softwaru a praktická měření pro ověření bezpečnosti VETZ po jejich opravách. Tato druhá část semináře bude flexibilní, workshopy budou přizpůsobeny a rozšířeny dle požadavků účastníků, a to zejména na praktická měření, jako je RCD, SPD, a další, kdy bude využito trenažérů (rozváděčů elektroměrového a podružného domovního). Z výše uvedeného obsahu je tento seminář vhodný pro všechny pracovníky z oboru elektro.