Děkujeme za účast na úspěšném semináři,

jehož cílem bylo provést vás Od počáteční revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí během používání (ČSN 33 1600 ed.2: 2009) až po úkony a nezbytná měření po opravách a při údržbě VETZ.

Seminář byl určen revizním technikům, ale i všem pracovníkům s elektrotechnickou kvalifikací, vedoucím a odpovědným pracovníkům.

Seminář je uceleným přehledem a srozumitelným průvodcem, jak vykonávat revize a kontroly elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí v souladu s normou ČSN 33 1600 ed.2: 2009 se zaměřením na jednotlivé metody měření s upozorněním nejčastějších chyb při provádění měření, které jednak vedou ke zkreslení naměřených hodnot, nebo též i k poškození měřícího revizního přístroje.

Nebude zde chybět ani legislativa, proč je povinné tuto činnost vykonávat, seznámení s novými připojovacími podmínkami ČEZ (platné od 15. 4. 2019), kde se mimo jiné jedná o nové barevné značení vodičů a jejich pořadí. Jaké jsou povinnosti montážníka při výměně poškozených elektrických zařízení, které jsou součástí pevné instalace (VETZ), jak ověřit bezpečnost tohoto zařízení po provedené opravě?

Nedílnou a závěrečnou částí bude workshop - praktická měření při revizi elektrických spotřebičů včetně zpracování dat v softwaru Tato druhá část semináře bude flexibilní, workshopy budou přizpůsobeny a rozšířeny dle požadavků účastníků, a to zejména na praktická měření, jako je RCD, SPD, a další, kdy bude využito trenažérů (rozváděčů elektroměrového a podružného domovního). Z výše uvedeného obsahu je tento seminář vhodný pro všechny pracovníky z oboru elektro.