Děkujeme za účast na úspěšném semináři,

jehož cílem bylo upozornit na nejčastější nedostatky vyskytující se v elektrotechnické praxi v celém procesu od projektování až po vlastní provozování elektrického zařízení.

Mnohaleté poznatky přednášejících revizních techniků či odborníků z SUIP či TIČR Hradec Králové byly aplikovány na aktuální stav předpisů a na konkrétních případech bylo poukázáno na dopady při jejich nedodržování v praxi.

Seminář byl určen

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • montážním a servisním firmám elektro,
  • pracovníkům obsluhy, údržby.