PROGRAM

Vytisknout stránku

Odborný garant a přednášející

Ing. Miloslav Valena

soudní znalec v oboru elektrotechnika, revizní technik, člen TNK 22, zakladatel a místopředseda Unie soudních znalců, člen pracovní skupiny pro zpracování TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2:2017
 

3. 3. 2020

9:00

I. Blok

TNI a důvody jejího zpracování.
Základní normativní dokumenty, Termíny a definice.
Revize výchozí, pravidelné i mimořádné - definice, zásady, použití.
Prohlídky při revizích a jejich záznam. Vypracování výchozí a pravidelné revizní zprávy, lhůty revizí.

10:30

Coffee break

10:50

II. Blok

Určování vnějších vlivů pro účely revizní činnosti+ protokol o určení VN.
Kontrola elektrické instalace (zařízení)- zásady, způsoby, provedení.
Přílohy ke zprávě o revizní činnosti a jejich použití.
Prohlášení projektanta, montéra i revizního technika versus investor a jejich záznam.

12:30

Oběd

13:30

III. Blok

Vzorové přehledy kontrol, prohlídek, zkoušek, naměřených hodnot atd.
Změna Z2:2020 k ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 a její vazby na TNI.
Vyhodnocení revize a její závěr.
Upozornění provozovateli, investorovi, texty v revizních zprávách a další důležité údaje v revizních zprávách v pohledu soudního znalce a současné praxe7.

15:30

Diskuze a závěr semináře.