PROGRAM

Vytisknout stránku

Odborní garanti a přednášející

Ing. Miloslav Valena

revizní technik a soudní znalec v oboru elektrotechnika  |  člen TNK 22  |  místopředseda Unie soudních znalců

Ing. Pavel Vojík

agentura ČAS Praha  |  soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik  |  tajemník TNK 22 a TNK 126 | člen Unie soudních znalců

 

18. 6. 2019

9:00

I. Blok

Normy souboru ČSN 33 2000 část 7, nové a připravované normy. Jednoúčelové prostory a zařízení ve zvláštních prostorách z pohledu soudního znalce při provádění montáží a revizí elektrických instalací.

10:30

Coffee break

11:00

II: Blok

Nedostatečně určený rozsah revizní zprávy v souvislosti s nedostatečným určením vnějších vlivů a následná rizika nejen pro projektanta a montéra, ale především 
pro revizního technika v průběhu revize i při zpracování následné revizní zprávy.

Některé problémy při určování vnějších vlivů v pohledu projektanta s přihlédnutím k současným normám, občanská výstavba a obvyklá pracoviště.

12:30

Oběd

13:30

III: Blok

Chybné doporučení revizních lhůt, podcenění správného rozsahu revize a v neposlední řadě pak i získávání relevantních podkladů a informací nejen od projektanta, 
ale i od montéra, nutných pro objektivní zpracování revizní zprávy a to především při provádění revizí v jednoúčelových zařízeních a ve zvláštních objektech dle ČSN 33 2000 část 7.

15:30

Diskuze a závěr semináře.