ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Miloslav Valena

soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik
člen TNK 22  a místopředseda Unie soudních znalců

PROGRAM  |  27. 10. 2020

8:30

prezence účastníků

9:00

I. Blok

 • TNI k ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 v současné praxi montéra a revizního technika.
 • Změna Z2:2020 k ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, vazby na TNI a její použití v praxi.
 • TNI k ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 – relevantní informace, vysvětlení a použití.
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem v pohledu současných předpisů. 
 • Základní stávající i nové normativní dokumenty a jejich použití v současné praxi.
 • Dokumentace v současné práci montéra i investora a způsoby jejího zpracování.
10:30

coffee break

10:50

II. Blok

 • Druhy dokumentací a jejich vliv na objektivní provedení revize elektrických instalací.
 • Revize výchozí, pravidelné i mimořádné- definice, zásady, použití v praxi.
 • Prohlídky, měření a zkoušení při revizích a jejich praktický záznam v revizní zprávě. Vypracování výchozí a pravidelné revizní zprávy, způsoby určení lhůt revizí,
 • ásadní určení rozsahu revidovaného zařízení a nepřístupná zařízení při revizi.
 • Osvědčené způsoby záznamu informací v revizní zprávy a použité texty
 • Kontrola elektrické instalace (zařízení)- zásady, způsoby, provedení.
 • Přílohy ke zprávě o revizní činnosti a způsoby jejich použití.
12:30

oběd

13:30

III. Blok

 • Určování vnějších vlivů pro účely revizní činnosti + protokol o určení vnějších vlivů.
 • Zásady záznamů prohlášení projektanta, montéra i revizního technika versus investor či provozovatel a způsoby jejich získávání především v praxi revizního technika.
 • Povinnosti provozovatele či investora při provádění revizí a problematika jejich spolupráce s projektantem, montážní firmou a revizním technikem.
 • Vyhodnocení revize a zjištěných závad a závěr revizní zprávy.
 • Způsoby prokazatelného doporučení revizní zprávy provozovateli i investorovi, praktické texty a další důležité údaje v revizních zprávách v pohledu soudního znalce a současné praxe.

15:30

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy budou odpovídat přednášející také během vlastní přednášky.