FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY - pokračování úspěšného semináře k problematice FVE

Zveme Vás na úspěšný seminář, který je uceleným, srozumitelným a praktickým průvodcem při zřizování a provozu fotovoltaické elektrárny nejen z pohledu praxe, ale i současně platné legislativy a požární ochrany.

Cílem přednášek je seznámit účastníky semináře s legislativními požadavky spojenými se zřizováním fotovoltaických systémů. Dále ukázat na časté problémy a nedostatky projektové dokumentace fotovoltaických systémů, které mají přímý dopad na provádění výchozích revizí. V závěru přednášek si ukážeme nedostatky a závady vyskytující se ve zprávách o provedení výchozí revize. Ukážeme si také požadavky na dokumentaci ke zkouškám FVE před uvedením do provozu a předvedeme i praktické ukázky měření.

Seminář je určen nejen pro revizní techniky, ale je vhodný pro montážní pracovníky a všechny odborníky v oboru elektro.