Jak si při revizích přidělávat problémy chybným měřením a nesprávným zjišťováním důležitých hodnot.

Seminář má za úkol připomenout některé vhodné i nevhodné metody a způsoby měření a z toho vyplývající rizika při provádění revizí elektrických instalací.
Také upozorní na nejčastější chyby při této činnosti, které mohou přinést nejen větší rizika v práci revizního technika, ale mohou ho i přímo ohrozit.