ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

 

Ing. Vladislav Vízner  |  revizní technik EZ-E1A, E1B


PROGRAM  
|  8. 11. 2022

8:30

prezence účastníků

9:00

Typy FVE - jejich provoz se sítí a s akumulátory

 • způsob měření spotřeby elektrické energie v ČR
 • porovnání symetrických a asymetrických střídačů

Ing. Vladislav Vízner  |  revizní technik EZ-E1A, E1B

9:15

Návrh FVE z hlediska dispozice objektu, na kterém se umísťuje

 • sklon a orientace FV panelů
 • parametry, které ovlivňují množství vyrobené el. energie.
 • způsoby upevnění FV panelů

Ing. Vladislav Vízner  |  revizní technik EZ-E1A, E1B

9:40  Technické řešení FVE včetně
 • FVE pro rodinný dům – mikrozdroj
 • FVE pro průmyslovou halu
 • nastavení ochran střídače
 • údržba a revize fotovoltaických elektráren
 • licence na výrobu elektrické energie

Ing. Vladislav Vízner  |  revizní technik EZ-E1A, E1B

10:30

coffee break

10:45

Proces připojení výrobny a mikrozdroje

 • popis procesu připojení výroben a mikrozdrojů
 • kontroly projektové dokumentace a nejčastější chyby
 • činnosti v odběrném místě spojené s připojením mikrozdroje a typické závady v elektroměrovém rozvaděči
 • uvedení výroben a mikrozdrojů do trvalého provozu a umožnění provozu pro ověření souladu výrobních modulů

Ing. Jan Pithart   |  revizní technik EZ-E1A  |  ČEZ Distribuce, a.s., vedoucí Odboru Měření Východ

12:15

Oběd

13:00

Požadavky na FVE z hlediska požární ochrany

Mjr. Ing. Kateřina Shejbalová  |  vrchní komisař, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

HZS Pardubického kraje

14:15

Diskuze a předpokládaný závěr semináře