ODBORNÝ GARANT

Vytisknout stránku

Ing. Miloslav Valena

soudní znalec v oboru elektrotechnika a revizní technik
člen TNK 22  a místopředseda Unie soudních znalců

PROGRAM  |  3. 11. 2021

8:30

prezence účastníků

9:00

I. Blok

Základní podmínky pro zahájení revize, kvalifikace účastníků, činnosti a povinnosti provozovatele nejen z pohledu dokladování, vymezení rozsahu revize, druhy revizí, rozdělení dokumentace, vnější vlivy a jejich vliv na bezpečnost instalace. Porovnání s požadavky nového, sice již platného, zákona o VTZ a některé novinky a změny proti původním předpisům ještě před zahájením účinnosti tohoto zákona.

10:30

coffee break

10:50

II. Blok

Samotné provedení revize, prohlídka, měření a jeho porovnání s požadovanými hodnotami z norem či od výrobce, zkoušení, záznam do revizní zprávy, subdodavatelé, specialisté, porovnání dokladů se skutečností, zjištěné závady a jejich záznam do zprávy, doplňující zjištění, kvalifikace obsluhy, porovnání, související zařízení s revidovaným, spolupráce s orgány státního dozoru. Obsah revizní zprávy dle požadavků stále platících předpisů o VTZ ve srovnání s novým, již platným, zákonem ještě před zahájením jeho účinnosti od 1.7.2022.

12:30

oběd

13:30

III. Blok

Vyhodnocení a rozlišení závad, doporučení opatření, připomínky k provedení instalace, závěr, doporučení provozovateli ke stavu zařízení, vymezení vůči ostatním zařízení, návrhy opatření. Změny ve vyhodnocení stavu elektrické instalace před zahájením účinnosti nového zákona o VTZ. Rozhodnutí o bezpečném či nebezpečném  provozu el. zařízení.

15:30

Diskuze a závěr semináře.
Na Vaše dotazy bude přednášející odpovídat také během přednášek.