Děkujeme za Vaši účast na semináři.

Seminář připomněl revizním technikům, montérům i projektantům několik léty vyzkoušených způsobů i záznamů postupu zpracování revizní zprávy. Upozornil na některé chyby či nesprávné postupy. Uvedl také několik právně ošetřených textů v revizní zprávě, které tak nejen snižují nebezpečí v práci revizního technika, ale mohou umožnit i jeho lepší a důslednější argumentaci při obhajování své práce před trestním senátem i v běžné praxi.
 

 

 Uvede několik právně ošetřených textů v revizní zprávě, které tak nejen snižují nebezpečí v práci revizního technika, ale mohou umožnit i jeho lepší a důslednější argumentaci při obhajování své práce před trestním senátem i v běžné praxi.

Jde o volné pokračování seriálu odborných seminářů nejen pro revizní techniky, týkající se provádění revizí a zpracování revizní zprávy pořádaných firmou UNIT s.r.o. v roce 2014.

Seminář povede člen pracovní komise a jeden ze zpracovatelů TNI, který se práci v komisi plně věnoval po celou dobu její činnosti. Má za sebou i mnohaletou praxi projektanta, montéra, revizního technika i soudního znalce, a to i v oboru revizí.
Je členem pracovní komise TNK 22 při ÚNMZ již od jejího vzniku v roce 1991. Má dlouholetou praxi v přednáškové i publikační činnosti, v řadě odborných seminářů v Čechách a na Slovensku byl odborným garantem. Léta spolupracuje či spolupracoval s PČR, KÚ PČR, HZS, TUPO a řadou výzkumných ústavů či pojišťoven včetně orgánů státního odborného dozoru.

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partneři a vystavovatelé