Děkujeme za Vaši účast na on-line semináři.

Rok 2020 je rokem velkého množství nových informací a to nejen z nových norem. Začala platit nová norma na revize instalací ČSN 33 2000-6 ed.2:2017, k ní pak příslušná TNI (březen 2020) a z toho vyplývající změna Z2: (2.2020), souběžnou platnost zahájila i nová edice ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Seminář přinesl některé informace z těchto novinek. Bude se zabývat řadou praktických příkladů i zkušeností při jejich uplatňování v praxi revizního technika, projektanta i montéra a zodpoví řadu aktuálních dotazů. V neposlední řadě se pak bude zabývat dřívějšími a novými povinnostmi provozovatele či investora, neboť řada problémů elektrotechniků má s těmito povinnostmi přímou souvislost. Provozovatelé to zatím stále silně podceňují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář vedl Ing. Valena, odborník s více než pětačtyřicetiletou praxí revizního technika, soudního znalce v oboru revizí. Je autorem řady příspěvků, např. i patnáctidílného publikovaného seriálu v časopise ELEKTRO o provádění revizí. Název jeho seriálu byl tedy inspirací i k názvu tohoto semináře.  

Jde o volné pokračování seriálu odborných seminářů týkající se provádění revizí a zpracování revizní zprávy pořádaných firmou UNIT s.r.o. od roku 2014.