Děkujeme za Vaši účast na semináři.

Přinesli jsme další aktuální informace k vydané změně Z2 ČSN 33 2000-6 ed.2:2017 a související technicko normalizační informaci TNI 33 2000-6.

Porovnali a vysvětlíli jsme informace z připravované TNI a dáme je do souladu se zněním nové normy na revize, také některé vazby mezi nimi a upozornili jsme na stávající i nová rizika z toho plynoucí v práci nejen revizního technika, ale nově i projektanta, montéra, ale také investora či provozovatele.
 

 

 
Seminář povede člen pracovní komise a jeden ze zpracovatelů TNI, který se práci v komisi plně věnoval po celou dobu její činnosti. Má za sebou i mnohaletou praxi projektanta, montéra, revizního technika i soudního znalce, a to i v oboru revizí.
Je členem pracovní komise TNK 22 při ÚNMZ již od jejího vzniku v roce 1991. Má dlouholetou praxi v přednáškové i publikační činnosti, v řadě odborných seminářů v Čechách a na Slovensku byl odborným garantem. Léta spolupracuje či spolupracoval s PČR, KÚ PČR, HZS, TUPO a řadou výzkumných ústavů či pojišťoven včetně orgánů státního odborného dozoru.

Pokračujeme v poskytování dalších i detailnějších informací, které jsme zahájili letos v právě proběhlém 56. Aktivu ARTEZ 2020 a na něž upozorňujeme již od r. 2018.