Děkujeme za Vaši účast na semináři.

Přednáška chtěla poukázat na některé vhodné i nevhodné metody a způsoby měření a z toho vyplývající rizika při provádění revizí elektrických instalací. Také upozornila na nejčastější chyby při této činnosti, které mohou přinést nejen větší rizika v práci revizního technika, ale mohou ho i přímo ohrozit.