Děkujeme za Vaši účast na semináři.

Přednáška chtěla poukázat na některá rizika při provádění revizí i následném zpracování revizní zprávy z pohledu soudního znalce.

Chtěla ukázat jakým způsobem tuto činnost ovlivňuje

  • nedostatečné či nesprávné určení vnějších vlivů,
  • chybné doporučení revizních lhůt,
  • podcenění správného rozsahu revize
  • a v neposlední řadě pak i získávání relevantních podkladů a informací nejen od projektanta ale i od montéra,

nutných pro objektivní zpracování revizní zprávy, a to především při provádění revizí v jednoúčelových zařízeních a ve zvláštních objektech dle ČSN 33 2000 část 7.