Děkujeme za Vaši účast

Seminář chtěl ukázat posluchačům, jak se lze správným vymezením rozsahu revize a jejím zpracováním vyvarovat následným a dokonce i trestním potížím při jejím předkládání provozovateli, jak ovlivňuje projektování, montážní i revizní činnost nová norma na ochranu před úrazem el. proudem a to vše po 1. červnu 2019.

Jedním z hlavních bodů programu bylo téma "Proč v normě ČSN 33 2000-4-41 ed.3 již nejsou národní přílohy?"

Seminář poukázal na zásadní změny norem potřebných nejen při revizní činnosti, ale upozornil na nové povinnosti projektantů i montážních firem po tomto datu.

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partner semináře
Vystavovatelé
GMC

GMC