Děkujeme za Vaši účast

Seminář chtěl ukázat posluchačům, jak se lze správným vymezením rozsahu revize a jejím zpracováním vyvarovat následným a dokonce i trestním potížím při jejím předkládání provozovateli, jak ovlivňuje projektování, montážní i revizní činnost nová norma na ochranu před úrazem el. proudem a to vše po 1. červnu 2019.

Na základě vysvětlení, proč byly zrušeny národní přílohy k ČSN 33 2000-4-41 ed.3, chceme ukázat, jak správné a úplné určení vnějších vlivů zásadně ovlivňuje nejen správný rozsah revize i následné zpracování revizní zprávy, ale i navrhování, montáž i posuzování bezpečné ochrany před úrazem elektrickým proudem nejen v praxi projektanta a montéra, ale především revizního technika.Ten je sice plně odpovědný za správné provedení revize, ale musí také vstřebat řadu nových informací a znalostí především pak po 1. červnu 2019.

Seminář má tedy nejen pomoci výše zmíněným pracovníkům se orientovat v současné problematice revizí i ochraně před úrazem elektrickým proudem, ale současně také srozumitelnou formou vysvětlit některé novinky v normách i předpisech současnosti.

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Vystavovatelé