Děkujeme za účast na semináři.

s přednášejícími, kteří stáli u zrodu nové ČSN 33 2000-6 ed. 2, jenž je výsledkem revize ČSN 33 2000-6.

Cílem bylo informovat o nových a připravovaných normách, o hlavních změnách oproti nahrazovaným normám v oblasti 
pravidel pro elektrotechniku.

Dále byli účastníci seznámemi s informacemi o zvláštnostech při postupných (částečných)
rekonstrukcích elektrické instalace a dali odpověď na některé otázky, např., jak udělat
pravidelnou revizi na starý rodinný domek, když původní majitel neměl výchozí revizi ani dokumentaci.

Seminář byl určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Na semináři byl kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky.

GENERÁLNÍ PARTNER
Partner semináře
Mediální partneři
Vystavovatelé
BEN

BEN