Děkujeme za účast na semináři, který

navštívilo téměř 120 účastníků a 11 vystavovatelů.

Cílem semináře bylo podat informace o nových normách, připravovaných normách a TNI v dané oblasti (pozn. též o hlavních změnách ve vztahu k nahrazovaným normám apod.).

Zvláštní pozornost byla věnována nové normě
ČSN 33 2000-6 ed. 2, která je výsledkem
revize ČSN 33 2000-6.

Tato akce je pokračováním úspěšného semináře BEZPEČNÁ ELEKTROINSTALACE,
který se konal 26. dubna 2017 v Praze. Jsme nesmírně potěšeni, že se naše snaha uspořádat hodnotnou
a odbornou vzdělávací akci setkala s
 ohlasem, o čemž svědčí účast téměř 120 účastníků a 11 vystavovatelů.

Seminář byl určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Napsali o nás - časopis ELEKTRO či Youtube.

GENERÁLNÍ PARTNER
Mediální partneři
Partner
Vystavovatelé