Děkujeme za účast na odborném semináři, který

navštívilo téměř 120 účastníků a 11 vystavovatelů.

Cílem bylo podat informace o nových normách, připravovaných normách a TNI v dané oblasti (pozn. též o hlavních změnách ve vztahu k nahrazovaným normám apod.).

Zvláštní pozornost byla věnována nové normě
ČSN 33 2000-6 ed. 2, která je výsledkem
revize ČSN 33 2000-6.

Dále byli účastníci seznámeni s celkovou problematikou bezpečné elektroinstalace
týkající se návrhu, realizace, revize a údržby. 

Napsali o nás - časopis ELEKTRO či Youtube.

Seminář byl určen:

  • elektrotechnikům, projektantům,
  • revizním technikům,
  • pracovníkům obsluhy, údržby,
  • orgánům dozoru nad bezpečností práce,
  • soukromým podnikatelům v elektrotechnice. 

Na semináři byl kladen důraz na diskuze k uvedené problematice a na odpovědi na zaslané otázky. Účastníci obdrželi studijní materiály ve formě prezentací, obsahující příspěvky předních odborníků v dané oblasti.

GENERÁLNÍ PARTNER
Partner semináře
Mediální partneři
Vystavovatelé
GMC

GMC

Eti

Eti

BEN

BEN