ODBORNÝ PROGRAM | 15. 11. 2016

Vytisknout stránku

Přednášející

Ing. Zuzana Pašková, MBA  |  výkonná ředitelka, M.G.P., spol. s r.o. Zlín

8:30

prezence účastníků, coffee break

9:00

Obecná část

Nový atomový zákon a prováděcí předpisy (vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje, vyhláška o ZOZ a přípravě osob zajišťujících radiační ochranu registranta).

10:30

Coffee Break

10:50

Pokračování odborného programu obecné části a diskuse

11:30

oběd

12:30

sekce ZDRAVOTNICTVÍ

Změny legislativy a nové požadavky při využívání zdrojů ionizujícího záření v medicíně (lékařské ozáření)
 

sekce PRŮMYSL A OSTATNÍ APLIKACE

Změny legislativy a nové požadavky při využívání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a ostatních aplikacích

13:30

Diskuze a závěr semináře.